بایگانی دسته‌ی: ویدیو آموزشی

نکات مهم در خصوص مراقبت از دیسک چرخ

دیسک‌های چرخ دو دسته اصلی دارند: دیسک‌های معمولی و دیسک‌های خنک‌کننده. دیسک‌های معمولی ساختار ساده‌تری دارند و برای ترمز کردن خودرو استفاده می‌شوند. اما دیسک‌های ترمز خنک‌کننده ساختار متفاوتی دارند و با استفاده از آلیاژهای مختلف، کارایی ترمز را بهبود می‌دهند و معمولاً هزینه بیشتری دارند. دو نوع دیسک اهمیت زیادی در عملکرد ترمز خودرو […]