نمایش دادن همه 7 نتیجه

واشرکامل

واشرکامل چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟

واشرکامل یا همان واشرهای تعمیر موتور که این واشرها واسطه خوبی جهت قرار گرفتن دو قطعه فلزی روی هم و عدم عبور آب، روغن و یا حتی هوا از بین آنها می شود. و هر بار که موتور خودرو تعمیر می شود، این واشرها به دلیل گرمای زیاد طی چند سال کارکرد موتور خودرو از بین می روند و حتماً باید تعویض گردند.

نکته نصب واشرکامل:

هنگام نصب واشرهای جدید حتماً باید از چسب هایی با تحمل دمای بالا استفاده شود و همچنین کیفیت چسب در عدم درز هوا، روغن و یا آب بسیار تأثیرگذار می باشد.