بسته به نوع و مدل خودرو، سیستم گیربگس آن می‌تواند دارای فیلتر باشد.
فیلتر گیربکس نقش مهمی در تصفیه روغن گیربگس بازی می‌کند و اگر خودرو شما مجهز به فیلتر گیربگس بود بهتر است در زمان تعویض روغن گیربگس، فیلتر آن نیز تعویض شود.

در صورت تعویض نکردن فیلتر گیربگس در زمان استاندارد، صدمات زیادی به شیر های برقی و سیستم تعویض دنده وارد می‌شود. رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است.
چون فیلتر گرفته ، باعث عبور کمتر جریان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربکس می‌شود.
بعضی از مدل های بالا گیربکس های امروزی مثل پژو 206 ، هیوندا، کیا، فیلتر در داخل گیربکس نصب شده و یا به عبارتی گیربکس های یک بار مصرف هستند چون با کثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربکس نیز به پایان خواهد رسید.

بسته به نوع و مدل خودرو، سیستم گیربگس آن می‌تواند دارای فیلتر باشد. فیلتر گیربکس نقش مهمی در تصفیه روغن گیربگس بازی می‌کند و اگر خودرو شما مجهز به فیلتر گیربگس بود بهتر است در زمان تعویض روغن گیربگس، فیلتر آن نیز تعویض شود. در صورت تعویض نکردن فیلتر گیربگس در زمان استاندارد، صدمات زیادی به شیر های برقی و سیستم تعویض دنده وارد می‌شود. رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است. چون فیلتر گرفته ، باعث عبور کمتر جریان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربکس می‌شود. بعضی از مدل های بالا گیربکس های امروزی مثل پژو 206 ، هیوندا، کیا، فیلتر در داخل گیربکس نصب شده و یا به عبارتی گیربکس های یک بار مصرف هستند چون با کثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربکس نیز به پایان خواهد رسید.

هیچ محصولی یافت نشد.

X
قالب فروشگاهی