این دسته بندی در فروشگاه ربانی شامل تمامی روغن گیربکس (روغن دنده یا واسکازین) اتومات ، CVT و گیربکس های دستی خودرو می باشد.
انتخاب و خرید روغن گیر بکس بسته به نوع گیر بکس خودرو متفاوت است، بنابراین می توان روغن دنده را به دو دسته کلی تقسیم کرد.
1-روغن گیر بکس دستی:
این روغن گیر بکس برای خودروهایی مناسب است که گیربکس آنها به صورت دستی عمل می کند.

نام های دیگر روغن گیر بکس دستی، روغن دنده و واسکازین است که بر روی بطری آن عبارت MTF درج شده است.

فاکتور مهم در انتخاب روغن دنده دستی شاخص گرانروی SAE و شاخص API است.

شاخص گرانروی نشان دهنده غلظت روغن گیربکس دستی است که به عنوان مثال:

به صورت 75w-90 بر روی بطری مشخص است و شاخص API که بصورت GL-4 و GL-5 بر روی بطری درج شده است که بیان گر کیفیت روغن گیر بکس دستی است.
2- روغن گیربکس اتوماتیک:
این روغن گیربکس مخصوص خودروهایی با گیر بکس اتوماتیک است.

بر روی بطری این روغن گیر بکس عبارت ATF درج شده است که نشان می دهد این روغن دنده مختص خودروهایی با گیربکس اتوماتیک است.
در انتخاب نوع روغن گیر بکس اتوماتیک باید به نوع استاندارد ذکر شده برای روغن گیربکس سازگار با نوع گیر بکس اتوماتیک که توسط شرکت سازنده خودرو تعیین می شود، توجه کرد.

همچنین برای گیر بکس های اتوماتیک از نوع DCT وCVT از روغن گیربکس های اتوماتیک مربوط به این گیر بکس ها استفاده کنید.

این دسته بندی در فروشگاه ربانی شامل تمامی روغن گیربکس (روغن دنده یا واسکازین) اتومات ، CVT و گیربکس های دستی خودرو می باشد. انتخاب و خرید روغن گیر بکس بسته به نوع گیر بکس خودرو متفاوت است، بنابراین می توان روغن دنده را به دو دسته کلی تقسیم کرد. 1-روغن گیر بکس دستی: این روغن گیر بکس برای خودروهایی مناسب است که گیربکس آنها به صورت دستی عمل می کند. نام های دیگر روغن گیر بکس دستی، روغن دنده و واسکازین است که بر روی بطری آن عبارت MTF درج شده است. فاکتور مهم در انتخاب روغن دنده دستی شاخص گرانروی SAE و شاخص API است. شاخص گرانروی نشان دهنده غلظت روغن گیربکس دستی است که به عنوان مثال: به صورت 75w-90 بر روی بطری مشخص است و شاخص API که بصورت GL-4 و GL-5 بر روی بطری درج شده است که بیان گر کیفیت روغن گیر بکس دستی است. 2- روغن گیربکس اتوماتیک: این روغن گیربکس مخصوص خودروهایی با گیر بکس اتوماتیک است. بر روی بطری این روغن گیر بکس عبارت ATF درج شده است که نشان می دهد این روغن دنده مختص خودروهایی با گیربکس اتوماتیک است. در انتخاب نوع روغن گیر بکس اتوماتیک باید به نوع استاندارد ذکر شده برای روغن گیربکس سازگار با نوع گیر بکس اتوماتیک که توسط شرکت سازنده خودرو تعیین می شود، توجه کرد. همچنین برای گیر بکس های اتوماتیک از نوع DCT وCVT از روغن گیربکس های اتوماتیک مربوط به این گیر بکس ها استفاده کنید.

هیچ محصولی یافت نشد.

X
قالب فروشگاهی