روغن موتور یکی از مهمترین اجزا تشکیل دهنده خودرو می باشد.
روغن  موتورهای استفاده شده در موتور خودرو با انواع درجه های گرانروی می باشد.
برای خرید روغن-موتور مناسب برای خودرو خود به نکات زیر توجه کنید.

• کیفیت روغن  موتور:

این شاخص به صورت فاکتور API بر روی بطری روغن ماشین مشخص است.

این شاخص بر اساس استاندارد های تعیین شده برای روغن  موتورها هر چند سال یک بار بررسی و تجدید می شود استاندارد های موجود فعلی SJ/SL/SM/SN می باشد که SN در سال 2011 تدوین شده است و روغن ماشین های تولید شده با آن دارای بالاترین استاندارد کیفی می باشند.

• شاخص گرانروی:

برای مثال این شاخص به صورت 10W-40 بر روی بطری روغن خودرو مشخص است که نشان دهنده غلظت روغن ماشین است.

در این شاخص عدد قبل از w نشان دهنده شاخص غلظت روغن در زمان استارت در کمترین دما می باشد.

عدد دوم بعد از w نشان دهنده غلظت روغن خودرو در زمان استارت در حداکثر دما می باشد لذا بازه دمایی بین این دو عدد مطابق با اعلام خودرو ساز و شرایط آب و هوایی تعیین کننده روغن موتور مناسب هر خودرو می باشد.

• نوع فرایند تولید:

این فاکتور به نوع فرایند تولید روغن  موتور مربوط می شود که به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:
1. روغن موتور مینرال: که بر پایه نفت خام است و بیشتر مناسب خودروهای قدیمی و کلاسیک است.
2. روغن موتور نیمه سنتتیک: در این نوع روغن  موتور برخی از ناخالصی های موجود در روغن در فرآیند تولید از آن گرفته می شود و برخی مکمل ها به آن اضافه می شود لذا روغن دارای پایداری بیشتری نسبت به روغن های مینرال می باشد
3. روغن موتور تمام سنتتیک: در این نوع روغن خودرو در فرآیند تولید ناخالصی های آن به طور کامل از روغن گرفته می شود و ساختار شیمیایی آن به گونه ای تقویت شده است که مقاومت بالا و روانکاری بهتری نسبت به بقیه روغن موتورها دارد.

روغن موتورهای تمام سنتتیک مخصوص خودروهایی با موتورهایی با تکنولوژی پیشرفته می باشد.

روغن موتور یکی از مهمترین اجزا تشکیل دهنده خودرو می باشد. روغن  موتورهای استفاده شده در موتور خودرو با انواع درجه های گرانروی می باشد. برای خرید روغن-موتور مناسب برای خودرو خود به نکات زیر توجه کنید. • کیفیت روغن  موتور: این شاخص به صورت فاکتور API بر روی بطری روغن ماشین مشخص است. این شاخص بر اساس استاندارد های تعیین شده برای روغن  موتورها هر چند سال یک بار بررسی و تجدید می شود استاندارد های موجود فعلی SJ/SL/SM/SN می باشد که SN در سال 2011 تدوین شده است و روغن ماشین های تولید شده با آن دارای بالاترین استاندارد کیفی می باشند. • شاخص گرانروی: برای مثال این شاخص به صورت 10W-40 بر روی بطری روغن خودرو مشخص است که نشان دهنده غلظت روغن ماشین است. در این شاخص عدد قبل از w نشان دهنده شاخص غلظت روغن در زمان استارت در کمترین دما می باشد. عدد دوم بعد از w نشان دهنده غلظت روغن خودرو در زمان استارت در حداکثر دما می باشد لذا بازه دمایی بین این دو عدد مطابق با اعلام خودرو ساز و شرایط آب و هوایی تعیین کننده روغن موتور مناسب هر خودرو می باشد. • نوع فرایند تولید: این فاکتور به نوع فرایند تولید روغن  موتور مربوط می شود که به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند: 1. روغن موتور مینرال: که بر پایه نفت خام است و بیشتر مناسب خودروهای قدیمی و کلاسیک است. 2. روغن موتور نیمه سنتتیک: در این نوع روغن  موتور برخی از ناخالصی های موجود در روغن در فرآیند تولید از آن گرفته می شود و برخی مکمل ها به آن اضافه می شود لذا روغن دارای پایداری بیشتری نسبت به روغن های مینرال می باشد 3. روغن موتور تمام سنتتیک: در این نوع روغن خودرو در فرآیند تولید ناخالصی های آن به طور کامل از روغن گرفته می شود و ساختار شیمیایی آن به گونه ای تقویت شده است که مقاومت بالا و روانکاری بهتری نسبت به بقیه روغن موتورها دارد. روغن موتورهای تمام سنتتیک مخصوص خودروهایی با موتورهایی با تکنولوژی پیشرفته می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.

X
قالب فروشگاهی