تیغه برف پاک کن عقب Rear wiper blade :
شرکت های بزرگی مثل بوش، بسفیتس، اتوپروفی و رین اکس از جمله شرکت‌های هستند که تیغه برف پاک کن های متنوع ای را روانه بازار کرده اند.

نواع تیغه برف پاک کن:
تیغه برف پاک کن معمولی (conventional)
تیغه برف پاک کن برف گیردار (Winter wipers)
تیغه برف پاک کن ژله ای (silicone wiper blade)

تیغه برف پاک کن عقب Rear wiper blade : شرکت های بزرگی مثل بوش، بسفیتس، اتوپروفی و رین اکس از جمله شرکت‌های هستند که تیغه برف پاک کن های متنوع ای را روانه بازار کرده اند. نواع تیغه برف پاک کن: تیغه برف پاک کن معمولی (conventional) تیغه برف پاک کن برف گیردار (Winter wipers) تیغه برف پاک کن ژله ای (silicone wiper blade)

هیچ محصولی یافت نشد.

X
قالب فروشگاهی