مه شکن و شبرنگ یا پروژکتور‌های جلو و عقب خودرومی باشد.
چراغ‌های مه‌شکن (Fog Light) به صورت جفت بر روی سپر جلوی خودرو تعبیه شده‌اند.
این چراغ ها نیز وظیفه روشن نمودن مسیر حرکت خودرو را بر عهده دارند و باعث جلب توجه راننده مقابل در شرایط جوی نامساعد می‌شوند.

این چراغ‌ها می‌تواند به صورت هالوژن، زنون و … بر روی سپر نصب شوند.
همچنین برخی از این چراغ‌ها می‌توانند هوشمند، موتور دار و یا بصورت ( Day Light) باشند اما در بعضی از خودروها نوعی شبرنگ بر رو سپر طراحی شده است که بیشتر جنبه تزیینی و زیبایی دارد.

مه شکن و شبرنگ یا پروژکتور‌های جلو و عقب خودرومی باشد. چراغ‌های مه‌شکن (Fog Light) به صورت جفت بر روی سپر جلوی خودرو تعبیه شده‌اند. این چراغ ها نیز وظیفه روشن نمودن مسیر حرکت خودرو را بر عهده دارند و باعث جلب توجه راننده مقابل در شرایط جوی نامساعد می‌شوند. این چراغ‌ها می‌تواند به صورت هالوژن، زنون و … بر روی سپر نصب شوند. همچنین برخی از این چراغ‌ها می‌توانند هوشمند، موتور دار و یا بصورت ( Day Light) باشند اما در بعضی از خودروها نوعی شبرنگ بر رو سپر طراحی شده است که بیشتر جنبه تزیینی و زیبایی دارد.
X
قالب فروشگاهی