این دسته بندی شامل قاب پروژکتور بر روی سپر جلو است.
در برخی از سپر‌ها این قاب به صورت پیش فرض بر روی سپر تعبیه شده‌اند و در برخی دیگر از خودروها قاب پروژکتور سپر به صورت آپشن بر روی سپر موجود است و در صورت تمایل می‌توان به آن پروژکتور اضافه کرد.

این دسته بندی شامل قاب پروژکتور بر روی سپر جلو است. در برخی از سپر‌ها این قاب به صورت پیش فرض بر روی سپر تعبیه شده‌اند و در برخی دیگر از خودروها قاب پروژکتور سپر به صورت آپشن بر روی سپر موجود است و در صورت تمایل می‌توان به آن پروژکتور اضافه کرد.
X
قالب فروشگاهی