سنسور سپر جلو و عقب مانند سنسور دنده عقب خودرو و یا سنسور پارک خودرو و لوازم یدکی مرتبط با آن می باشد.
امروز از سنسور‌های پیشرفته در سپر جلو و سپر عقب خودرو استفاده می‌شود تا از برخورد خودرو با اجسام خارجی به خصوص در هنگام پارک کردن جلوگیری شود.
همچنین در بیشتر خودروهای مدرن از سنسور سرعت سنج (کروز کنترل) بر روی سپر جلو استفاده می‌شود. سنسور‌ها معمعولا به دو دسته تقسیم می‌شوند:
سنسور‌های الکترومغناطیس:
این نوع با توجه به حرکت آرام و یک نواخت وسیله نقلیه به موانع عمل می‌کند.
زمان تشخیص مانع اگر خودرو نسبت به مانع توقف کند سیستم اعلام هشدار را متوقف می سازد و در صورت ادامه حرکت دوباره اقدام به اعلام هشدار می نماید که بیشتر برای تشخیص مانع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سنسورهای الکترو مغناطیس اغالبا جهت نصب نیاز به سوراخ کاری نداشته و در سطح داخلی سپر خودرو نصب می گردند.
سنسورهای اولترا سونیک:
این سنسورها در حال حاضر در بسیاری از کارخانه‌های خودرو سازی تحت عنوان‌های پارکترونیک سنسور و دستیار پارک مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سیستم‌های مشابه این محصول برای نصب روی خودروهای فاقد پارک سنسور به عنوان تجهیزات اضافی در بازار موجود است.
بنابراین بهتر است در هنگام انتخاب و خرید سپر به محل قرار گیری سنسور‌ بر روی آن دقت شود.

سنسور سپر جلو و عقب مانند سنسور دنده عقب خودرو و یا سنسور پارک خودرو و لوازم یدکی مرتبط با آن می باشد. امروز از سنسور‌های پیشرفته در سپر جلو و سپر عقب خودرو استفاده می‌شود تا از برخورد خودرو با اجسام خارجی به خصوص در هنگام پارک کردن جلوگیری شود. همچنین در بیشتر خودروهای مدرن از سنسور سرعت سنج (کروز کنترل) بر روی سپر جلو استفاده می‌شود. سنسور‌ها معمعولا به دو دسته تقسیم می‌شوند: سنسور‌های الکترومغناطیس: این نوع با توجه به حرکت آرام و یک نواخت وسیله نقلیه به موانع عمل می‌کند. زمان تشخیص مانع اگر خودرو نسبت به مانع توقف کند سیستم اعلام هشدار را متوقف می سازد و در صورت ادامه حرکت دوباره اقدام به اعلام هشدار می نماید که بیشتر برای تشخیص مانع مورد استفاده قرار می‌گیرد. سنسورهای الکترو مغناطیس اغالبا جهت نصب نیاز به سوراخ کاری نداشته و در سطح داخلی سپر خودرو نصب می گردند. سنسورهای اولترا سونیک: این سنسورها در حال حاضر در بسیاری از کارخانه‌های خودرو سازی تحت عنوان‌های پارکترونیک سنسور و دستیار پارک مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم‌های مشابه این محصول برای نصب روی خودروهای فاقد پارک سنسور به عنوان تجهیزات اضافی در بازار موجود است. بنابراین بهتر است در هنگام انتخاب و خرید سپر به محل قرار گیری سنسور‌ بر روی آن دقت شود.
X
قالب فروشگاهی