شامل توری سپر و یا شبکه های داخل سپر جلو خودرو و لوازم یدکی مرتبط با آن می باشد.
توری زیر سپر در واقع قسمتی از طراحی سپر جلو است،
دلیل این طراحی و حالت مشبک برای ایجاد خنک کاری بهتر سیستم رادیاتور و ورود بهتر هوا و در نتیجه خنک شدن بهتر موتور است. حالت‌های خاص توری زیر سپر بستگی به نوع طراحی شرکت سازنده خودرو دارد.

شامل توری سپر و یا شبکه های داخل سپر جلو خودرو و لوازم یدکی مرتبط با آن می باشد. توری زیر سپر در واقع قسمتی از طراحی سپر جلو است، دلیل این طراحی و حالت مشبک برای ایجاد خنک کاری بهتر سیستم رادیاتور و ورود بهتر هوا و در نتیجه خنک شدن بهتر موتور است. حالت‌های خاص توری زیر سپر بستگی به نوع طراحی شرکت سازنده خودرو دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.

X
قالب فروشگاهی